BackHand

ท่าสุดสวยที่มักจะเป็นต้นแบบในการถ่ายรูปภาพของเทนนิส บางคนว่าตียาก บางคนว่าตีง่ายกว่าโฟร์แฮนด์ แล้วสรุปว่า...ยังไง ?

0 Members and 1 Guest are viewing this board.

Poll
Moved Topic

Locked Topic
Sticky Topic
Topic you are watching